Tahayat Ul Masjid – Jumma Khutbah

Can Tahayat Ul Masjid 2 rakah be performed if you enter masjid when Jumma khutbah has started?

You are currently viewing Tahayat Ul Masjid – Jumma Khutbah

Leave a Reply